מתחתנים? דברו איתנו 050-5678178

תקנון תנאי שימוש אתר easywed

תקנון תנאי שימוש אתר easywed

גולשת יקרה, אנחנו מודים לך על שבחרת להיכנס לאתר easywed, או לאתר או ליישום הקשורים לאתר easywed לרבות כל השירותים המוצעים באתרים ויישומים אלה.

"השירותים" - בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית.

כל אחד מאלה ייקרא להלן - "האתר" (אתר easywed משמש כאתר בבעלות איזי טו ווד בע"מ ו – איזי טו ווד דרום ניהול בע"מ, חברה פרטית, הפונה ללקוחותיה ולשותפיה דרך כתובת הקישור הבאה: www.easywed.co.il .

אתר החברה משמש כאתר תוכן ושירות למידע בתחום ארגון חתונות.

כללי:
כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה.

הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.  במסגרת תקנון זה - "גולשת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

 "easywed" בעלת האתר, לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה ומי מטעמה. בכל שאלה או בקשה תוכלי ליצור קשר עם נציג מטעם easywed בקישור הבא:contactus.
קישור זה יוביל אותך למערכת בה תוכלי להשאיר פרטים ונציג מטעמינו יחזור אלייך בהקדם ו/או ליצור קשר בטלפון 03-7441511.


גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

easywed שומרת לעצמה את הזכות לעדכן/ ואו למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר. בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה.

 

כתובת האתר www.easywed.co.il הינה שמישה לכל מאן דבעי. easywed רשאית למנוע השתתפות של גולשת כלשהי בכל האמצעים העומדים לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. גולשת שהשתתפותה נמנעה כאמור, לא תהיה רשאית לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

בשלב זה השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו שלך ל - easywed. חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקשי למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. את אינך מחויבת למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. שימי לב כי לא תוכלי להירשם לשירות אם לא תמסרי פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסרי בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של easywed, ויאפשרו לנו לשמור איתך על קשר, בין היתר, לצורך עדכונים וחידושים ב – easywed, הן בתוצרת SMS  והן בתוצרת דואר אלקטרוני, שאותו החברה שולחת מידי פעם. במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסרה אינם נכונים, נהיה רשאים להשעות גולשת מגישה לאתר או לאסור עליה את השימוש באתר או חלק משירותיו. כנהוג, כל נרשמת למערכת האתר נשאלת ע"י מנהל האתר אם ברצונה שחברת easywed תשלח באמצעות דואר אלקטרוני תכנים שונים הנוגעים לחברה לדואר האלקטרוני של הנרשמת והוסכם כי אישור הגולשת בתכנים אלו מתבצע ביוזמתה של הגולשת ובהסכמתה המלאה. עם הרשמתך לאתר תתבקשי להשאיר את פרטי שמך תחת הכותרת: "שם הכלה" ואת פרטי בן זוגך תחת הכותרת: "שם החתן" ואת מספר הטלפון תחת הכותרת: "מספר טלפון". החברה מתחייבת לשמור את פרטי לקוחותיה בסודיות מוחלטת במערכת השמורה בשרתי החברה ושום שימוש בפרטיהם האישיים של לקוחות החברה לא יתבצע על ידי החברה או על ידי גורם צד שלישי ללא הסכמתם של הלקוחות. עם הרשמתך לאתר, יפתח כרטיס משתמש אישי באתר easywed בכתובת www.easywed.co.il
כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם רכושה של
easywed, או של צדדים שלישיים שהעניקו ל-easywed הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

 

מבלי לגרוע מן האמור, easywed היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים/ ואו כל חומר אחר הכלול בו.

"המידע" - אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של easywed. למרות זאת,easywed  לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם DOMAIN NAME (וכתובת דואר אלקטרוני)  EMAIL.

"תכני גולשת" - כל תוכן שגולשת העלתה ו/או תעלה לאתר לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר, בין היתר (מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע) קול, (תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי) כהגדרתו להלן, (פרסומות, תכני כרטיסי עסקים) כהגדרתם להלן, (דירוגים וחוות דעת ספקים) כהגדרתם להלן (או כל חומר אחר) "תכני גולשת" או "תוכן שגולשת מעלה לאתר" וכדומה, הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדית של הגולשת שהעלתה אותו ו/או מסרה אותו ל easywed לצורך העלאה לאתר. כל זכות ככל שקיימת (בתכני גולשת) בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא, שייכת לגולשת שהעלתה את התוכן לאתר על פי הצהרתה בתקנון זה (לצורך השימוש בתכני הגולשת יש לקבל את רשותה. שימוש בתכני גולשת, ללא אישור ממנה, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשסח" -7331) "חוק זכות יוצרים". יחד עם זאת , כשאת מעלה תכנים לאתר, את נותנת בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולשת, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

אילו שימושים מותר ל  easywedלעשות בתכני הגולשת מרגע העלאתם לאתר? Easywed רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולשת כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים: להציג את תכני הגולשת באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה. לתשומת ליבך, הצפייה בתכנים המוצגים באתר, לרבות תכני גולשת והגישה אליהם אפשרית הן באמצעות הסלולר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט, מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום (או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה לאינטרנט ולאתר). לדוגמא – אפליקציות סלולריות, טאבלטים, סמארט TV, ממירים וכו'. easywed רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש הרשאות המפורטות בסעיף זה) לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור.

 

easywed רשאית לעשות שימוש בתכני הגולשת לצורך יחסי ציבור, ו/או שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשות באינטרנט.
אחריות לתכני גולשות - הנך רשאית להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאית לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות ש -
easywed תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. זכרי כי אינך רשאית להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו. כאמור בתקנון זה ל - easywed הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאת מעלה לאתר, תחול בין אם easywed ניצלה את זכותה ובין אם לאו. כשאת מעלה תכנים לאתר את מצהירה שאת הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפרה כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם. במידה ותפרי זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפרי הוראה כלשהי בתקנון זה, את מייפה את כוחה של easywed להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא. הנך מתחייבת לפצות ולשפות את easywed ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, שנגרמו או ייגרמו לeasywed, הקשורים במישרין או בעקיפין לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשית באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של easywed, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לeasywed על פי כל דין.

מחיקת תכני גולשות easywed רשאית אך אינה חייבת להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. easywed לא תהיה חייבת לעדכן את הגולשת קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.

 

להלן נציג את השירותים המרכזיים שהאתר מציע, תוך פירוט תנאי השימוש המיוחדים להם. התנאים שלהלן נוספים ליתר התנאים המפורטים בתקנון זה, אשר חלים בשינויים המתחייבים, (על כל השירותים באתר) לרבות השירותים המפורטים להלן. לתשומת לבך – easywed איננה מחויבת להפעיל את השירותים המפורטים להלן וכן תהיה רשאית להגביל את השימוש בהם לכלל הגולשות

ספקים -  easywed מפעילה שירות מידע ספקים בו מפורסמים פרטים של בתי עסק ונותני שירותים קרי, "ספקים לחתונה" (בכפוף לתנאי תקנון זה וכן בכפוף לתנאים נוספים שתקבע easywed מעת לעת כפי שיוסכם עם בעלי העסקים ונותני השירותים וכן בכפוף לתנאים המפורטים בפרק זה). easywed רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את המבנה של ה"ספקים לחתונה", להסיר מהשירות פונקציות מסוימות ו/או להוסיף לו פונקציות חדשות, מבלי שתהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה בעניין זה. בהיעדר הוראה מפורשת אחרת, כפופה פעילות העסק באתר לתנאי תקנון זה ויובהר כי במקרה של הפרת תקנון זה רשאית easywed למנוע השתתפות העסק באתר, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחלק מהשירותים או בכולם, לרבות בכרטיס העסק, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת. מבלי לגרוע מן האמור, easywed רשאית למחוק תכנים המופיעים בקטגוריית העסקים ככל שאינם עומדים בתנאי תקנון זה, מבלי שתהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי easywed בעניין זה.

בלוג - הבלוג של חברת easywed הינו פלטפורמה פרטית בו הרשות להעלות את התכנים של הבלוג הינה בבעלותה של מנהלת האתר. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים בבלוג, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר להנהלת האתר לעשות בהם שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות וללא מתן קרדיט לאתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהנהלת האתר.

"חוות דעת זוגות" - לאחר השלמת המילוי עשויה חוות הדעת (א) לעלות לדף חוות הדעת על ספקים באתרנו, במטרה הבלעדית של יידוע לקוחות (עתידיים) בנוגע לחוות דעתך לגבי (רמת) השירות ואיכות הספק, או (ב) לשמש בידי easywed או להופיע (בשלמות או באופן חלקי) באתרנו או בסוגים שונים של אמצעי מדיה חברתית, ניוזלטרים (עלוני מידע), מבצעי קידום מכירות מיוחדים, אפליקציות (יישומים) או ערוצים אחרים שבבעלות, שבשימוש, שמתארחים אצל או שבשליטת ,easywed בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לדוגמא לצורכי שיווק, קידום מכירות או שיפור השירות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לערוך, לסרב או להסיר חוות דעת על פי שיקול דעתנו הבלעדי. יש להתייחס אל טופס חוות הדעת כאל סקר והוא אינו כולל כל הצעות (עסקיות נוספות), הזמנות או תמריצים כלשהם.

לוח שמלות כלה - מאפשר לגולשת להעלות את תמונתה בשמלת כלה ולפרסם את נתוני האישיים כגון: גובה הכלה, שמה של הכלה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. לתשומת לבך – אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה ללוח, שכן מרגע שהעלית את תמונתך ואת הפרטים ללוח לא תוכלי לשנותה ו/או להסירה) בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר. הנך מצהירה כי את בעלת מלוא זכות היוצרים בכל תוכן שתעבירי לאתר או תציגי באמצעות האתר. לרבות תמונות שתעלי

לוח שנהeasywed ממליצה לגולשת על תאריכי חתונה מומלצים ולא מומלצים בהתאם לחגים ולמועדים היהודיים החלים במדינת ישראל. יש לציין כי   easywedממליצה על תאריכים ספציפיים אלו עפ"י ההלכה הקבועה במדינת ישראל ומביעה את דעתה אך ורק לפי ניסיונה המקצועי ומומחיותה בתחום ארגון חתונות.


קניין רוחני

easywed היא הבעלים של כל זכות משפטית, רשומה או בלתי רשומה, באתר ובשירותים המסופקים על-ידיו. הנך מתחייבת לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויותיו של האתר, את סימני המסחר שלו, שמות המתחם שלו וזכויותיו או את זכויותיו של כל צד שלישי באתר, במידע הכלול באתר ובשירותים המסופקים על-ידי האתר, ובכלל זה לא ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם, למכור, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת או להעביר כל פרט הקשור באתר, במידע המפורסם באתר, ובשירותים המסופקים על-ידי האתר, במלואם או בחלקם. 

הנך אחראית כלפי easywed לכל תוכן שתצרי, תציגי, תפרסמי ותשלחי במסגרת האתר, לרבות כל נזק או אובדן שעשוי להיגרם לאתר בשל כך. הנך מתחייבת שהשימוש שלך באתר לא יגרום להפרה של כל זכות של צד שלישי, ובכלל זה סימן מסחר, זכות יוצרים וכל זכות אחרת. לא תערכי כל שימוש בסימן, צורה, אלמנט גרפי או לוגו שיש בו כדי לגרום לחוסר בהירות באשר לבעליו של אותו פרט.    

הנך מצהירה כי את בעלת מלוא זכות היוצרים בכל תוכן שתעבירי לאתר או תציגי באמצעות האתר. לרבות תמונות שתעלי. בהעברת התוכן לאתר או בפרסומו באמצעות האתר, הנך מעניקה ל - easywed או מי מטעמה רישיון תמידי, שאינו ניתן לביטול, גלובלי, ללא חיוב בתמלוגים ולא בלבדי, להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי ולהציג באופן פומבי, בכל דרך שהיא, כל תוכן שאת מעבירה לeasywed או מפרסמת באמצעות האתר. easywed תהיה רשאית להעביר רישיון זה לכל גורם. הנך מצהירה כי את בעלת הכוח להעניק לאתר רישיון כאמור.

הנך מתחייבת ומצהירה שכל מידע שתספקי או תפרסמי באתר יהיה נכון. עליך לדעת, כי כל מידע שתמסרי לפרסום בeasywed יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ותנאי תשלום, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

 

הגעתם עד פה ועוד לא דיברנו?
השאירו עכשיו את הפרטים ואנחנו נתאם לכם פגישה עם מומחה ארגון החתונות שלנו
סגירה
יאללה מתחילים
נגישות
הגדלת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA