logo favorites 0
דברו איתנו

תנאי שימוש

עדכון אחרון: 29.2.20

גולש יקר, אנחנו מודים לך על שבחרת להיכנס לאתר easywed, או לאתר או ליישום הקשורים לאתר easywed, לרבות כל השירותים המוצעים באתרים ויישומים אלה.

"השירותים" – בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת או עתידית.

"האתר" – אתר החברה משמש כאתר תוכן ושירות למידע בתחום ארגון חתונות, בכתובת www.easywed.co.il או כל כתובת אחרת כפי שתיקבע מעת לעת על-ידי החברה.

"החברה" או "easywed" – כל אחת מאלה: ה.ג איזיווד בע"מ. החברה היא הבעלים של האתר.

"גולש" – כל אדם, תאגיד או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

כללי

כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לנקבה ולרבים ולהיפך. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

בכל שאלה או בקשה ניתן ליצור קשר עם נציג מטעם easywed בקישור הבא: [להכניס קישור כשיעלה האתר]. קישור זה יוביל אותך למערכת בה תוכלי להשאיר פרטים ונציג מטעמינו יחזור אלייך בהקדם. בנוסף ניתן ליצור קשר בטלפון: 03-7441511.

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

easywed שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.
כתובת האתר www.easywed.co.il שמישה לכל מאן דבעי. easywed רשאית למנוע השתתפות של גולש בכל האמצעים העומדים לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. גולש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

האתר מאפשר לזוגות לארגן לעצמם את החתונה באמצעות פיצ'רים מיוחדים שהוספו לאתר לצורך ניהול פרויקט זה. האתר מכיל פרטים רבים בנוגע לספקים העובדים עם האתר בשיתוף פעולה, כמו גם כל הפרטים על אודות easywed.

בשלב זה השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו ל- easywed. חלק מהשירותים או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש מסירת מידע אישי – לדוגמא; גילך ודרכי ההתקשרות עמך – או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. אינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך.

שים לב, כי לא תוכל להירשם לשירות אם לא תמסור פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שיימסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של easywed, ויאפשרו לנו לשמור איתך על קשר, בין היתר, לצורך עדכונים וחידושים ב-easywed, הן באמצעות מסרון (SMS) והן באמצעות דואר אלקטרוני, שאותו החברה שולחת מידי פעם.

במידה ויתברר כי הפרטים שנמסרו אינם נכונים, נהיה רשאים להשעות גולש מגישה לאתר או לאסור את השימוש באתר או חלק משירותיו. כנהוג, כל נרשם למערכת האתר נשאל על-ידי מנהל האתר אם ברצונו שהחברה תשלח תכנים שונים הנוגעים לחברה באמצעות מסרונים או דואר אלקטרוני, לטלפון או לדואר האלקטרוני של הנרשם, ומוסכם כי אישור הגולש לקבל תכנים אלה נעשה ביוזמתו ובהסכמתו המלאה.
עם ההרשמה לאתר תתבקש השארת פרטיך תחת הכותרות הרלוונטיות: "שם הכלה", "שם החתן", "מספר טלפון". החברה מתחייבת לשמור את פרטי לקוחותיה בסודיות מוחלטת במערכת השמורה בשרתי החברה, ושום שימוש בפרטיהם האישיים של לקוחות החברה לא יתבצע על ידי החברה או על ידי גורם צד שלישי ללא הסכמתם של הלקוחות. עם הרשמתך לאתר, יפתח עבורך כרטיס משתמש אישי באתר.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הם רכושה הבלעדי של easywed, או של צדדים שלישיים שהעניקו ל- easywed הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, easywed היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים או כל חומר אחר הכלול בו (כולם ביחד, להלן: "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של easywed. למרות זאת, easywed לא תהיה אחראית בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAMES) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL).

"תכני גולשים" – כל תוכן שגולשים העלו לאתר, לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר, בין היתר: מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי, פרסומות, תכני כרטיסי עסקים, דירוגים וחוות דעת ספקים או כל חומר אחר. "תכני גולשים" או "תוכן שגולשים מעלים לאתר" וכדומה, הוא בבעלותה ובאחריותה הבלעדית של הגולשים שהעלו אותו או מסרו אותו ל- easywed לצורך העלאה לאתר. כל זכות ככל שקיימת בתכני גולשים, בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא, שייכים לגולשים שהעלו את התוכן לאתר על פי הצהרתם בתקנון זה. לצורך השימוש בתכני הגולשים יש לקבל את רשותם. שימוש בתכני גולשים, ללא אישור, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 (להלן: "חוק זכות יוצרים").

על אף האמור לעיל, כשהנך מעלה תכנים לאתר, הנך נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולשים, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.
אילו שימושים מותר ל- easywed לעשות בתכני הגולשים מרגע העלאתם לאתר? easywed רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולשים כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים: להציג את תכני הגולשים באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה.

לתשומת ליבך, הצפייה בתכנים המוצגים באתר, לרבות תכני גולשים והגישה אליהם אפשרית הן באמצעות הסלולר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט, מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום (או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה לאינטרנט ולאתר). לדוגמא – אפליקציות סלולריות, טאבלטים, סמארט TV, ממירים וכו'. easywed רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש הרשאות המפורטות בסעיף זה, לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור. בנוסף, easywed רשאית לעשות שימוש בתכני הגולשים לצורך יחסי ציבור או שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט.

אחריות לתכני גולשים – הנך רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאי לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות ש-easywed תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. יש לזכור, כי אינך רשאי להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין או התקנון או כזה הפוגע בזכות של צד שלישי כלשהו. כאמור בתקנון זה, ל- easywed שמורה הזכות להסיר תכנים מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שהנך מעלה לאתר, תחול בין אם easywed ניצלה את זכותה ובין אם לאו. כשהנך מעלה תכנים לאתר הנך מצהיר שאת הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה, וכי אינך מפרה כל דין או פוגעת בצד שלישי כלשהו בהעלאתם או בפרסומם. במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפר הוראה כלשהי בתקנון זה, הנך מייפה את כוחה של easywed להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא. הנך מתחייב לפצות ולשפות את easywed או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות, שנגרמו או ייגרמו ל- easywed, הקשורים במישרין או בעקיפין לתכנים שהעלית או פרסמת באתר, או כל פעולה או שימוש שעשית באתר, או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה, או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של easywed, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת ל- easywed על פי כל דין.

מחיקת תכני גולשים – easywed רשאית אך אינה חייבת להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. easywed לא תהיה חייבת לעדכן את הגולשים קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.

להלן נציג את השירותים המרכזיים שהאתר מציע, תוך פירוט תנאי השימוש המיוחדים להם. התנאים שלהלן נוספים ליתר התנאים המפורטים בתקנון זה, אשר חלים בשינויים המתחייבים, על כל השירותים באתר, לרבות השירותים המפורטים להלן. לתשומת לבך – easywed איננה מחויבת להפעיל את השירותים המפורטים להלן וכן תהיה רשאית להגביל את השימוש בהם לכלל הגולשים.

ספקים – easywed מפעילה שירות מידע ספקים, בו מפורסמים פרטים של בתי עסק ונותני שירותים קרי "ספקים לחתונה" (בכפוף לתנאי תקנון זה וכן בכפוף לתנאים נוספים שתקבע easywed מעת לעת, כפי שיוסכם עם בעלי העסקים ונותני השירותים, וכן בכפוף לתנאים המפורטים בפרק זה).

easywed רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את המבנה של ה"ספקים לחתונה", להסיר מהשירות פונקציות מסוימות או להוסיף לו פונקציות חדשות, מבלי שתישמע כל טענה או דרישה או תביעה כלפיה בעניין זה. בהיעדר הוראה מפורשת אחרת, כפופה פעילות בית העסק באתר לתנאי תקנון זה ויובהר כי במקרה של הפרת תקנון זה רשאית easywed למנוע השתתפות בית העסק באתר, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחלק מהשירותים או בכולם, לרבות בכרטיס בית העסק, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת. מבלי לגרוע מן האמור, easywed רשאית למחוק תכנים המופיעים בקטגוריית העסקים ככל שאינם עומדים בתנאי תקנון זה, מבלי שתישמע כל טענה או תביעה או דרישה כלפי easywed בעניין זה.

האתר מאפשר פניה ישירה לספקים באמצעות מספרי טלפון ייעודיים ואף הודעות ישירות. מובהר בזאת כי פניה ישירה לספק כלשהו דרך האתר, עשויה להקנות הטבה לזוג המתחתן. הטבה זו היא באחריות בלעדית של אותו ספק ובתנאים כפי שפירט הספק. החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למתן או היעדר הטבה כאמור, בשום מקרה.

בלוג – הבלוג של easywed הוא פלטפורמה פרטית בו הרשות להעלות את התכנים של הבלוג היא בבעלות החברה. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים בבלוג, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט או כל חומר אחר, שייכות לחברה או לצד שלישי שהתיר לחברה לעשות בהם שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות וללא מתן קרדיט לאתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר או לוגו האתר ללא הרשאה מוקדמת בכתב מהחברה.

"חוות דעת זוגות" – לאחר השלמת המילוי עשויה חוות הדעת: (א) לעלות לדף חוות הדעת על ספקים באתר, במטרה הבלעדית של יידוע לקוחות (עתידיים) בנוגע לחוות דעתך לגבי רמת השירות ואיכות הספק, או (ב) לשמש בידי easywed או להופיע (בשלמות או באופן חלקי) באתר או בסוגים שונים של אמצעי מדיה חברתית, עלוני מידע (ניוזלטרים), מבצעי קידום מכירות מיוחדים, יישומונים (אפליקציות) או ערוצים אחרים שבבעלות, שבשימוש, שמתארחים אצל או שבשליטת easywed בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי; לדוגמא לצורכי שיווק, קידום מכירות או שיפור השירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לסרב או להסיר חוות דעת על פי שיקול דעת החברה בלבד. יש להתייחס אל טופס חוות הדעת כאל סקר והוא אינו כולל כל הצעות (עסקיות נוספות), הזמנות או תמריצים כלשהם.

"לוח שנה" – easywed ממליצה לגולשים על תאריכי חתונה מומלצים ולא מומלצים בהתאם לחגים ולמועדים היהודיים החלים במדינת ישראל. יש לציין כי easywed ממליצה על תאריכים ספציפיים אלו עפ"י ההלכה הקבועה במדינת ישראל, ומביעה את דעתה אך ורק לפי ניסיונה המקצועי ומומחיותה בתחום ארגון חתונות, אולם הבדיקה והתיאום הסופי של האירוע הינם באחריותם הבלעדית של בעלי האירוע.

קניין רוחני

easywed היא הבעלים של כל זכות משפטית, רשומה או בלתי רשומה, באתר ובשירותים המסופקים על-ידיה. הנך מתחייב לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויות החברה, את סימני המסחר שלה, שמות המתחם שלה וזכויותיה או את זכויותיו של כל צד שלישי באתר, במידע הכלול באתר ובשירותים המסופקים על-ידי האתר, ובכלל זה לא ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם, למכור, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת או להעביר כל פרט הקשור באתר, במידע המפורסם באתר, ובשירותים המסופקים על-ידי האתר, במלואם או בחלקם.

הנך אחראי כלפי easywed לכל תוכן שתיצור, תציג, תפרסם ותשלח במסגרת האתר, לרבות כל נזק או אובדן שעשוי להיגרם לחברה בשל כך. הנך מתחייב שהשימוש שלך באתר לא יגרום להפרה של כל זכות של צד שלישי, ובכלל זה סימן מסחר, זכות יוצרים וכל זכות אחרת. לא תערוך כל שימוש בסימן, צורה, אלמנט גרפי או לוגו שיש בו כדי לגרום לחוסר בהירות באשר לבעליו של אותו פרט.

הנך מצהיר כי אתה בעל מלוא זכות היוצרים בכל תוכן שתעביר לאתר או תציג באמצעות האתר, לרבות תמונות שתעלה. בהעברת התוכן לאתר או בפרסומו באמצעות האתר, אתה מעניק ל-easywed או מי מטעמה רישיון תמידי, שאינו ניתן לביטול, גלובלי, ללא חיוב בתמלוגים ולא בלבדי, להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי ולהציג באופן פומבי, בכל דרך שהיא, כל תוכן שאת מעבירה ל- easywed או מפרסם באמצעות האתר. easywed תהיה רשאית להעביר רישיון זה לכל גורם לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנך מצהיר כי אתה בעל הכוח להעניק לחברה רישיון כאמור.

הנך מתחייב ומצהיר שכל מידע שתספק או תפרסם באתר יהיה נכון. עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום ב- easywed יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ותנאי תשלום, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלות אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

לתאום פגישה התקשרו 055-9706553 | או השאירו פרטים

    מארגנים חתונה? חייגו 055-9706553

     

    איזיווד

    הזוגות של איזיווד חוסכים זמן, כסף ונהנים כל הדרך לחתונה. רוצים לדעת איך? צרו איתנו קשר ובואו לפגישה ללא עלות או התחייבות.